Rubriky
Informace

Registrace

Vážení rodiče,

mám pro vás pár důležitých informací:
Během příští oddílové schůzky 19. 11. 2014 začneme dětem rozdávat přihlášky k registraci do oddílu. S ohledem na NOZ (Nový občanský zákoník) musíme při první registraci do oddílu (a letos i od všech dětí, které již do oddílu chodí) vybírat i podepsanou Přihlášku mladšího člena do organizace (Junák – svaz skautů a skautek ČR), kde se specifikuje způsob nakládání s osobními údaji dítěte a jeho zákonných zástupců. Proto letos přihláška sestává z 2 formulářů. Rád bych vás upozornil, že v přihlášce do organizace je ke konci na výběr ze dvou možností ohledně uchovávání údajů po vystoupení člena z organizace, zde potřebujeme, abyste zaškrtli možnost, která vám vyhovuje – bez zaškrtnutí nemůžeme přihlášku přijmout.

S pozdravem a přáním krásného podzimu,
Jan Kubát, vedoucí 10. skautského oddílu Bílá Hvězda