Najít kamarády – zažít dobrodružství

Zdraví vás skautský oddíl Bílá Hvězda! Jsme kluci od 11 do 17 let, kteří rádi jezdí na výpravy, učí se novým věcem, zažívají dobrodružství a nebojí se nových výzev.

Náš oddíl tvoří 3 skupiny dětí, kterým říkáme družiny. Mladší i starší kluci se pravidelně schází na samostatných schůzkách, všichni společně jezdíme na některé výpravy a na letní tábor.

Máte děti v jiném věku a naše družiny vám nevyhovují? Navštivte web našeho střediska nebo na skaut.cz/mapa a najděte nejbližší skautský oddíl podle vašich preferencí.

S námi zažiješ a objevíš:

  • Dobrodružství nejen v přírodě
  • Zábavu s dobrými kamarády
  • Pohyb
  • Pomoc druhým
  • Praktické dovednosti
  • Zdravé sebevědomí
  • Samostatnost i spolupráci
  • Prostor pro to, co tě baví
  • Sílu charakteru
  • Příležitost neustále se učit a rozvíjet

Družiny

Bizoni

Bizon to je statný tvor,
rychlý jako vítr z hor.
Po prérii, po lese,

vítězství nám přinese!

Rysi

Rysi mají kuráže,
každý rys vše dokáže.
Proto rysům třikrát hej,

na tesáky pozor dej!

Lišáci

Voda, vítr, slunce, jas,
družina lišáků zdraví vás!

Chceš zažít dobrodružství
v přírodě se skvělými kamarády?

Novinky

Aktuality

Plánované akce

Naši vedoucí

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vedoucí na to všechno nejsou úplně sami. Pomáhají jim tzv. rádci – skauti a skautky mezi 13 a 15 lety, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

Michal Mareš – Majkl

vedoucí oddílu
+420 732 927 995
michal.mares@skaut.cz

Jan Veselý – Honza

zástupce vedoucího oddílu
+420 730 900 706
honza.vesely@skaut.cz

Jan Práza – Jenda

zástupce vedoucího oddílu
+420 728 692 625
jan.praza@seznam.cz

Naše klubovna

Junák – český skaut,
10. středisko Bílá Hora Praha, z. s.
Opuková 357/9
Praha 6
163 00